จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงครอบคลุมทุกมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสากล

จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง

                อุปกรณ์ดับเพลิงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกอาคารสถานที่ต้องมีไว้ เพื่อป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ แต่สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนซื้อมาใช้งาน ก็คือการเลือกร้านจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสากลเท่านั้น เนื่องจากการควบคุมเพลิงในช่วงเวลาที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด เพื่อไม่ให้เพลิงเกิดลุกลามไปยังสถานที่อื่น ๆ จนได้รับความเสียหาย โดยต้องคำนึงตลอดเวลาว่าจะต้องไม่ให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแรงขึ้น นอกจากการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วยังต้องพึ่งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีด้วย

สิ่งที่หาได้จากร้านจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง เพื่อให้ทุกสถานที่ได้รับความปลอดภัยได้อย่างแท้จริง

  1. ป้ายและสัญญาณบอกทางเพื่ออพยพไปยังที่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที จะสามารถลดและป้องกันการสูญเสียได้ดีกว่า อย่างน้อยก็เสียหายเพียงบางส่วนแต่ไม่ร้ายแรงถึงขั้นมีการบาดเจ็บและเสียชีวิต อย่างเช่น ป้ายบอกทางหนีไฟ ป้ายบอกวิธีกดสัญญาณเตือนไฟไหม้ ป้ายแนะนำวิธีใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง หรือป้ายบอกจุดรวมพล
  2. ระบบไฟฉุกเฉิน เพราะเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นจริง ๆ ระบบไฟปกติมักจะถูกตัดวงจร เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลาม จึงต้องมีไฟฉุกเฉิน เพื่อหาทางหนีได้ทัน โดยเฉพาะในที่มืด หรือเวลากลางคืน
  3. อุปกรณ์ดับเพลิง ที่มีตามระดับสำหรับการใช้งานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างเช่น อุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับดับไฟทั่วไปจำพวก ไม้ หรือกระดาษ, อุปกรณ์สำหรับใช้ดับไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร, อุปกรณ์สำหรับใช้ดับวัตถุไวไฟจำพวก แก๊สและน้ำมัน, อุปกรณ์สำหรับดับไฟบนโลหะ
  4. ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้องกันการถูกขโมย หรือให้พ้นมือเด็ก เพราะทุกชิ้นต้องพร้อมใช้ได้ดีตลอดเวลา
  5. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอื่น ๆ อย่างเช่น ชุดดับเพลิง, หมวก-แว่นตากันสะเก็ดไฟและกันสารเคมี-ถุงมือ-รองเท้านิรภัย, ผ้าห่มกันไฟ หรืออุปกรณ์ทุบทำลายในการเปิดทางหนีไฟ เป็นต้น เพื่อป้องกันความเสียหายและความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

มาตรฐานด้านความปลอดภัย ในระดับสากล ที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงควรมี

  • เลือกอุปกรณ์ด้านการดับเพลิงทุกชนิดที่นำมาจำหน่ายด้วยมาตรฐานในระดับที่สากลยอมรับ โดยต้องผ่านการรับรองคุณภาพและประสิทธิภาพจากหน่วยงานที่ตรวจสอบมาแล้ว
  • ควรมีการทดสอบการใช้งานทั้งก่อนและหลังการติดตั้งระบบดับเพลิง เพื่อเช็คว่าสามารถใช้งานได้จริงและมีความปลอดภัยในระดับสูงสุด
  • ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงควรมีผู้ชำนาญและมีความเข้าใจในเรื่องการเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม ใช้ให้ถูกประเภท ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการขอคำปรึกษาก่อนตัดสินใจ ต้องให้ความรู้ได้อย่างมืออาชีพ เพื่อการนำไปใช้งานจริงจะมีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างที่ต้องการ อย่างเช่น การแยกประเภท-ขนาดและสารดับเพลิงให้เหมาะสมกับการใช้งานของอาคารสถานที่ที่ต้องการติดตั้งระบบดับเพลิง
  • คำนึงถึงอายุการใช้งานของอุปกรณ์ทุกประเภท เพราะบางอย่างอาจเสื่อมประสิทธิภาพได้เมื่อหมดอายุของการใช้งาน อย่างเช่น ถังดับเพลิงจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 5 ปี หรือบางชนิดไม่เกิน 10 ปี
  • อย่าลืมเน้นย้ำเรื่องการศึกษาคู่มือด้านการใช้งานอุปกรณ์อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน เพื่อช่วยให้ผู้นำไปใช้งานจริงสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์

จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีความครอบคลุมทุกมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสากล ย่อมมอบความอุ่นใจในระดับที่น่าพึงพอใจได้อย่างแน่นอน เพราะในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ในทุกอาคารสถานที่เพื่อให้สามารถรักษาชีวิตและทรัพย์สินได้ไม่ให้เสียหาย หรือเกิดความสูญเสียใด ๆ เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง